645 4044

Renditingimused

Autorendi tingimused

Renditingimused

1. Broneerimine

Tellimuse broneering loetakse kinnitatuks, kui Easy Car Rent OÜ on väljastanud Rentniku e-postile tellimuse kinnituse. Rendilepingu sõlmimisel ja auto kättesaamisel sihtkohas on Rentnik kohustatud esitama eelnevalt väljatrükitud tellimuse kinnituse. Easy Car Rent OÜ ei ole kohustatud Rentnikule sõidukit väljastama, kui Klient tellimuse kinnitust ei esita. Easy Car Rent OÜ jätab endale õiguse loobuda tellimuse kinnitamisest vabade autode puudumisel. Tellimuse täitmise kindlustamiseks palume sisestada oma tellimus Easy Car Rent OÜ kodulehel võimalikult varakult, soovitavalt mitte hiljem kui 1 (üks) tööpäev enne rendiperioodi algust. Broneerimisel võib Easy Car Rent OÜ nõuda ettemaksu või deposiiti kuni tellimuse summa ulatuses.

2. Rendi tingimused

Sõiduki rentimiseks peab Rentnik nõustuma käesolevate Easy Car Rent OÜ renditingimustega. Rendtingimused kuvatakse Easy Car Rent OÜ kodulehel tellimuse sisestamisel ja nendega saab tutvuda enne tellimuse lõplikku vormistamist. Tingimustega nõustudes kinnitab Rentnik, et on tutvunud kõikide tingimustega, tingimustest aru saanud ja nendega nõustunud. Kui Rentnik ei nõustu Easy Car Rent OÜ renditingimuste mistahes punktiga, peab Rentnik broneerimise katkestama. Easy Car Rent OÜ jätab endale õiguse muuta kehtivaid müügitingimusi ja -hindu. Tellimusele kehtivad alati tellimuse esitamise ajal jõus olnud tingimused.

3. Periood

Rendihinnad põhinevad 24 tunnistel perioodidel. Kui sõidukit renditakse vähem kui 24 tunniks, tuleb tasuda 1 (ühe) ööpäeva ehk 24 tunni rendihind. Sõiduki tagastamisega hilinemisel üle 30 minuti, loetakse see rendipikenduseks ühe rendipäeva hinnaga.

4. Rendilepingu sõlmimisel esitatavad dokumendid

Rendilepingu sõlmimiseks on vajalikud järgmised dokumendid:

 • juhiluba,
 • pass või ID kaart,
 • kehtiv krediitkaart (VISA või MasterCard)

Krediitkaart peab kehtima vähemalt kolm kuud pärast rendilepingu lõppu. Tagatisraha broneeritakse krediitkaardilt.

Väljaspool Euroopa Liitu väljastatud juhilubade puhul võib Teil lisaks riiklikule juhiloale vaja minna rahvusvahelist juhiluba.

Kui Te ei ole kindel, kas Teie riiklik juhiluba Eestis kehtib või mitte, palume hilisemate segaduste vältimiseks meid sellest sõiduki broneerimisel teavitada. Kui Teie riiklik juhiluba Eestis ei kehti ja Teil ei ole rahvusvahelist juhiluba, siis kahjuks me ei saa sõidukit väljastada. Seda, kas ja millistel tingimustel Teie juhiluba Eestis kehtib, saate kontrollida Maanteeameti kodulehel.

5. Juhi vanusepiirang ja juhistaaž

Juhi vanus peab olema vähemalt 21 aastat ja juhistaaži vähemalt 2 aastat.

6. Tasumine

Aktsepteerime järgmisi makseviise:

 • sularaha,
 • pangaülekanne,
 • deebetkaart,
 • krediitkaart (Visa või MasterCard)

Rahvusvahelise tava kohaselt ning sõltuvalt erinevatest teguritest nagu auto klass, rendiperiood, valitud kindlustuskaitse jm võib Easy Car Rent OÜ lepingu sõlmimisel ja auto väljastamisel nõuda tagatisraha deposiiti krediitkaardilt summas alates 150€. Deponeeritud summa vabastatakse hiljemalt 3 tööpäeva jooksul peale sõiduki tagastamist samas seisukorras kui sõiduk oli väljastamisel.

7. Auto kättesaamine, kättetoimetamine ja tagastus

Sõiduki kättesaamine või tagastamine väljaspool Easy Car Rent OÜ rendikontoreid on võimalik ainult eelneval kokkuleppel linna piires. Rendihinnale lisandub lisatasu alates 10€.

Sõiduki kättesaamine või tagastamine väljaspool Easy Car Rent OÜ tööaega on võimalik ainult eelneval kokkuleppel. Rendihinnale lisandub lisatasu alates 10€.

8. Rendist loobumine

Kui Rentnik loobub broneeritud rendist vähem kui 1 (üks) tööpäev enne rendiperioodi algust või ei anna teada rendist loobumisest, on Easy Car Rent OÜ-l õigus nõuda kliendilt leppetrahvi valitud sõiduki ühe rendipäeva hinna ulatuses.

9. Kindlustus

Rendihinnas sisalduvad liikluskindlustus ja avariikindlustus.

Kindlustustingimuste rikkumisest või Rentniku õigusvastasest käitumisest tekkinud kahjud kannab Rentnik täielikult ulatuses, mida ei kanna kindlustus (sh omavastutuse määr).

Easy Car Rent OÜ pakub võimalust osta täiendav lisakindlustus, et kindlustusjuhtumi omavastutust vähendada. Valige sobiv kindlustuskaitse sõiduki broneerimisel Easy Car Rent OÜ kodulehel või küsige kindlustuspakkumist auto kättesaamisel klienditeenindajalt.

10. Läbisõit

Sõidukite rentimisel kehtivad järgmised piirangud päevastele läbisõitudele:

 • sõiduautodele 300 km päevas ja 3000 km kuus
 • väikebussidele 400 km päevas ja 4000 km kuus

Läbisõidupiirangute ületamisel rakendub lisatasu 0,1€ km kohta.

11. Kütus

Rendiauto tagastatakse sama kütusekogusega, millega sõiduk on väljastatud (Same to same, Full to full). Kui kütust on tagastamisel vähem kui rendi alguses, tuleb rentnikul tasuda puuduoleva kütuse ja tankimise eest 2.40€ iga kütuse liitri kohta. Minimaalne teenustasu 20€.

Lisateenusena on võimalus tellida auto täis kütusepaagiga ning tagastada tühja paagiga. Tankimise teenustasu on sel juhul 0€ ning kütuse eest tasumine toimub kohapeal lepingu sõlmimisel vastavalt paagi mahule ja hetkel kehtivale kütuse hinnale (tõenäoline kulu kütusele 45€ kuni 100€).

12. Kasutuspiirkond, piiriületus

Rendiautot on lubatud kasutada ainult rendilepingus eelnevalt kokku lepitud territooriumil. Piiriületuse korral võib Easy Car Rent OÜ küsida lisatasu.

13. Muud sõiduki kasutamise tingimused
 • Renditud autoga ei tohi osaleda võidusõidul, teha õppesõitu, pukseerida, vedada järelhaagist ega kasutada autot muul viisil, mis ei ole otseselt seotud inimeste ning pagasi transpordiga;
 • Rendiautos suitsetamine on keelatud. Keelu rikkumine toob kaasa trahvi summas 200€;
 • Peale rendilepingu sõlmimist läheb ka vastutus autodokumentide eest üle kliendile. Autodokumentide autosse jätmine on keelatud;
 • Hoidke autot suletuna, lukustatuna ning signalisatsiooniga kaitstuna alati, kui Te ei viibi autos. Hoidke enda kontrolli all rendiauto võtmed ja dokumendid. Autost lahkudes eemaldage eemaldage GPS seade jm lahtised esemed;
 • Teavitage politseid viivitamatult rendiauto vargusest, röövist või õnnetusest;
 • Teavitage rendileandjat viivitamatult, kui sõiduki valdamisel ja kasutamisel tekib takistusi, auto varastatakse, auto saab kahjustada või toimub mistahes muu kindlustusjuhtum. Pidage meeles, et vastutate 72 tunni jooksul pärast sõiduki tagastamist ilmnenud kahjustuste ja puuduste eest, mida ei olnud võimalik tuvastada esmase visuaalse kontrolli käigus;
 • Rentnik on täielikult vastutav oma liiklusrikkumiste eest ja on kohustatud rendileandjat informeerima maksmata liiklustrahvidest auto tagastamisel. Teatamata ja tasumata liiklustrahvide korral kohustub Rentnik tasuma trahvid ning täiendavalt menetlustasu summas 50€.
14. Muud lisatasud
 • Sõiduki dokumentide, võtme, registrinumbri või lisavarustuse kaotamine või rikkumine 200€ - 500€
 • sõiduki eripesu alates 35€
 • vale kütuse tankimine – tegelikud kulud + menetlustasu 300€
15. Jurisdiktsioon

Renditingimused ja rendileping alluvad Euroopa Liidu (EL) seadusandlusele. Kui vaidluse korral kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlus Easy Car Rent OÜ asukohajärgses kohtus.

Uued, puhtad autod. Korrektsus + täpsus + paindlikkus kliendi soovide täitmisel. Meil oli mugav ja kõik sujus.
Aldo O - Estonia
Leia ja broneeri auto